church prague
give

Vaše štědrost proměňuje životy lidí v Praze i mimo ni

Vždyť kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet, a kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet.
 2.Korintským 9:6

Prostřednictvím vašeho daru můžeme v Heart Prague udělat mnohem více pro naši komunitu a také pro podporu misiíjní práce šířící evangelium.

způsoby, kterými můžete přispět